โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ

โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ ภาพที่ 1โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ ภาพที่ 2โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ ภาพที่ 3โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ ภาพที่ 4โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ ภาพที่ 5โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ ภาพที่ 6โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ ภาพที่ 7โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ ภาพที่ 8โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ ภาพที่ 9

มีข้อมูลดังนี้
โกดังให้เช่าขนาด 128 ตรม. ใกล้ถนนแจ้งวัฒนะ ทำเลแห่งศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใกล้กรุงเทพฯ

คลังสินค้ำ : ประมำณ 100-250 ตร.ม. / ยูนิต
จำนวน : 81 ยูนิต
ขนาด 128 ตรม. กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็กรูปพรรณ (ไม่มีเสากลาง)
หลังคา : โครงเหล็กถักรูปพรรณ มุงแผ่นอลูซิงค์พร้อมฉนวนกันความร้อน
ผนังอำคาร : คอนกรีตอิฐบล็อกฉำบเรียบทำสี สูง 2.5 เมตร และผนัง isowall
สูง 2.5 ม. พร้อมอลูซิงค์
ฝ้ำเพดำน : เป็นโถงโล่ง สูงจากพื้นถึงหลังคำ 5 ม.
พื้นรับน้ำหนัก : คอนกรีตเสริมเหล็ก On Ground ขัดมันเรียบรับน้ำหนัก 2 ตัน/ตร.ม.
ประตูเข้ำ-ออกคลัง : ขนำดกว้ำงประมาณ 4 เมตร สูง 4.5 เมตร
ถนนภายในโครงการ : ถนนในโครงการกว้ำง 12 เมตร


ระบบไฟฟ้า : ขนาด 15 แอมป์ (1 เฟส) (สำมารถขยายเพิ่มได้)
น้ำประปา : น้ำคุณภำพของการประปานครหลวง
โทรศัพท์ : สำยตรงจำนวนมากเชื่อมสื่อสำรทุกระบบค่าเชื่อมสายพาดสายกับอาครเลขหมายละ 3,000 บาท
ระบบดับเพลิง : ถังดับเพลิงเคมี
ระบบความปลอดภัย : ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และ CCTV รอบโครงการ
ควำมสะอาด/เก็บขยะ : ทีมงำนคุณภาพ ตลอดเวลาการเช่า
กำรบริการ : การซ่อมแซมบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่า/เดือน : ราคา 170 บาท/ ตร.ม./ เดือน
(ไม่รวมค่าไฟฟ้ำ, น้ำประปา , โทรศัพท์, บริกำรส่วนกลาง และ VAT)
อายุสัญญา : เวลา 3 ปี/ครั้ง
เงินประกันการเช่ำ : จำนวน 3 เดือนของค่าเช่า (ไม่รวมค่ำเช่ำล่วงหน้ำ)
ค่ำบริการส่วนกลำง : ชำระตำมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เฉลี่ยอัตรา 20 บาท / ตร.ม. / เดือน

สนใจติดต่อคุณนัท 097-1823-805 , 081-582-3485 คุณวิท
นัดหมายเข้าชมแจ้งล่วงหน้า 1 วัน
นนทบุรี ปากเกร็ด
รหัสทรัพย์: FWRNAT1832
ให้เช่า
฿ 170 /ตรม.
รหัสทรัพย์: FWRNAT1832 70 ผู้เข้าชม

ปากเกร็ด, นนทบุรี
โกดัง-โรงงานให้เช่า
128 ตารางเมตร
1 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ

พื้นที่ 128 ตารางเมตร

ติดต่อ Agent
Name: Nat
Email: nat.dfirstasset@gmail.com

ติดต่อเราด่วน :


โกดัง-โรงงานให้เช่า ปากเกร็ด, นนทบุรี


ให้เช่า
โกดังให้เช่า/โรงงานให้เช่าพระแม่ฯ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
นนทบุรี , ปากเกร็ด
200 ตารางเมตร
ให้เช่าโกดัง/โรงงาน/สโตร์
฿28,000 /เดือน
ให้เช่า
โกดังให้เช่า/โรงงานให้เช่าศรีสมาน ขนาด 150 ตรมMTK005 อปากเกร็ด จนนทบุรี ใกล้สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
นนทบุรี , ปากเกร็ด
150 ตารางเมตร
ให้เช่าโกดัง/โรงงาน/สโตร์
฿23,000 /เดือน
ให้เช่า
โกดังให้เช่า ย่าน อปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งแต่ 190-1000 ตรม

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
นนทบุรี , ปากเกร็ด
190 ตารางเมตร
ให้เช่าโกดัง/โรงงาน/สโตร์
฿125 /ตรม.ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่าย โกดัง-โรงงาน Tel: 081-582-3485
ฝ่าย บ้านเดี่ยว Tel: 097-182-3805

ที่อยู่

Dfirst property
ซอยรังสิตนครนายก 34/1
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภออัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130